Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Allianz Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası ile yatarak tedavi sağlık giderleriniz bizden!
Nazar Boncuğu anlaşmalı kurumlarında geçerli 75.000 TL limit ve %90 ödeme yüzdesi ile ameliyat ve yoğun bakım giderleriniz Allianz tarafından karşılanır.
Ayrıca Genel Sağlık Sigortanızı kullanarak Resmi Sağlık Kurumları’nda ameliyatlı ve yoğun bakım yatışlarınız olması durumunda size nakit ödeme imkanı da sunulmaktadır.

Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası

Teminatlar

Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası ile aşağıdaki teminatlara sahip olabilirsiniz:

  TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ UYGULAMA
YURTİÇİ YATARAK TEDAVİ 75.000 TL %90 Yıllık
- Hastane Hizmetleri Teminat 75.000 TL %90 Yıllık
- Küçük Müdahale 750 TL %90 Yıllık
- Suni Uzuv 5.000 TL %90 Vaka Başı
EK MADDİ DESTEK 45.000 TL %100 Yıllık
- Kategori 1: Böbrek nakli, by-pass, beyin tümörleri ameliyatı gibi büyük ameliyatlar veya 10 günden uzun süreli yoğun bakım yatışı 5.000 TL %100 Vaka Başı
- Kategori 2: Mide fıtığı ameliyatları, kapalı safra kesesi ameliyatı gibi orta ölçekli ameliyatlar veya 6-10 gün arası yoğun bakım yatışı 2.500 TL %100 Vaka Başı
- Kategori 3: Kasık fıtığı ameliyatı, hemoroid ameliyatları, apandisit ameliyatı gibi küçük ameliyatlar veya 2-5 gün arası yoğun bakım yatışı 1.000 TL %100 Vaka Başı
DİŞ BAKIM PAKETİ      
- Diş Hekimi Muayenesi Limitli %100 Yılda 1 Kez
- Diş Taşı Temizliği (Detertraj) Limitli %100 Yılda 1 Kez
- Tek Diş Röntgen Filmi (Periapikal) Limitli %100 Yılda 1 Kez
Size Özel Avantajlar

Yurtiçi Yatarak Tedavi Teminatı:
Yurtiçinde gerçekleşen yatarak tedavileriniz sonucu oluşan sağlık giderleriniz, hastane hizmetleri veya ek maddi destek şeklinde yıllık 75.000 TL limit ve %90 ödeme yüzdesi ile karşılanır. Poliçenin toplam limiti yıllık net 67.500 TL ile sınırlıdır.

Bu teminattan karşılanan giderler:

Küçük Müdahale Teminatı:
Bu teminat, ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, hastanede veya doktor muayenehanesinde tedaviye yönelik olarak yapılan ve Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi'nde 150 birime kadar olan girişimlere ilişkin her türlü gider (kırıklara alçı uygulaması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması, mide yıkanması vb.) poliçede belirtilen teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde güvence altına alır.

Ayrıca yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedavilere (gözlem/müşahede) ait sağlık giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Ek Maddi Destek:
Genel Sağlık Sigortası kapsamında Resmi Sağlık Kurumları’nda gerçekleşen ameliyatlı yatışlar ile yoğun bakım yatışlarından sonra yapılacak nakit ödemeleri kapsar. Poliçede belirtilen kategoriler bazında, yıllık toplam 45.000 TL’ye kadar tazminat ödemesi yapılır.

* Bu teminat ile hedeflenen, Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinde gerçekleşecek olan ameliyat veya yoğun bakımlı yatış sonrası yapacağınız harcamadan bağımsız olarak, yukarıdaki tabloda kategorilerde belirtildiği gibi sabit tutarların nakit olarak sizlere ödenerek destek sağlanmasıdır.

Ek Teminatlar

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız

Çankırı - Çerkeş Allianz Sigorta Acentesi
Feyza Sigorta

Adres
İdris Mah. Eski Tuz Pazarı Cad.Türkdemirler İşhanı No:62 Kat:2 Çerkeş Çankırı

Copyright 2022 - Tüm hakları Allianz’a aittir.